Insecten in Amsterdam en omgeving  
 

De Bijen - orde Hymenoptera
[hymen is Grieks voor vlies: de vleugels zijn vliezig]

  algemene info bijen in de ivn-tuin andere websites en boeken
fotoalbum: sociale bijen:
hommels en honingbij
solitaire bijen:
enkele voorjaarssoorten
solitaire bijen:
bijen met buikschuiers
Macropis europaea:
gewone slobkousbij
koekoeksbijen:
wespbijen
 
Startpagina
Inleiding
Haften
Libellen
Sprinkhanen
Wantsen en Cicaden
Gaas-, Elzen- en Schorpioen- vliegen
Dagvlinders
Nachtvlinders
Schietmotten
Vliegen en Muggen
Wespen
Bijen
Kevers
Overige insecten
Spinachtigen:
Spinnen
Hooiwagens

Overige ongewervelden


Subfamilie Apinae - Hommels en Honingbij
de statenvormende bijen en hun koekoeken

Een waarschuwing bij de determinatie van hommels: deze is lastiger dan zo op het eerste gezicht lijkt. Er is nogal wat variatie in de kleurpatronen en ook is er vaak verschil in kleurpatronen tussen vrouwen en mannen. In het voorjaar, als er nog geen mannen zijn is het wat gemakkelijker. Er zijn daarnaast nog een aantal minder algemene soorten die zo op het oog bijna niet van de algemenere soorten te onderscheiden. Een uitnodiging om de soortbenamingen op deze pagina als "lijkt op" te lezen. Dit geldt met name voor de gewone aardhommel, waarvan de veldhommel (B. Lucorum), die meer op zandgronden en duin schijnt voor te komen, vrijwel niet te onderscheiden is. De koekoekhommels, die hun eitjes in de kolonies van de "gewone" hommels leggen, lijken daarbij ook weer veel op hun gastvrouwen!

Hommels (met uitzondering van de koekoekhommels en de mannen) en honingbijen beschikken over een lange marginale cel van honingbij specifiek stuifmeelverzamelapparaat op de achterpoten. Op de buitenkant van de schenen zit het korfje: een glimmend oppervlak, begrensd door lange, gebogen borstelharen. Dit onderscheidt ze van de andere bijen. De honingbij heeft daarbij ook nog een kenmerkende langgerekte marginale cel in de vleugels, zie plaatje.

Aardhommel - Bombus terrestris
klik voor vergroting klik voor vergroting

boven: Flevopark, koningin, 
16 april 2006

Flevopark, koningin, verzamelkorfje op scheen achterpoot
goed zichtbaar, 2 april 2007

Tuinhommel - Bombus hortorum
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor een vergroting
Flevopark, koningin, 12 april 2005 Flevopark, koningin, 2 april 2007
let op lange tong
IVN-tuin Diemen, 22 juli 2009
op werkhandschoen

Boomhommel - Bombus hypnorum
klik voor vergroting
Flevopark, 9 juli 2006, bruine borst, wit kontje

Akkerhommel - Bombus pascuorum
klik voor vergroting
Flevopark, 27 april 2006, bruine borst, bruin kontje
klik voor vergroting klik voor vergroting
Flevopark, 24 juni 2006

Steenhommel - Bombus lapidarius
klik voor vergroting klik voor vergroting
Flevopark, koningin, 12 april 2005 IVN-tuin Diemen, 30 juli 2008

Weidehommel - Bombus pratorum
klik voor vergroting klik voor vergroting
Flevopark, 4 april 2005 Flevopark, man, 9 juli 2006
klik voor vergroting Flevopark, 2 juni 2006.

Deze hommel maakt zelf gaatjes of gebruikt al eerder gemaakte gaatjes in de bloem om bij de nectar te komen.


top

Vierkleurige koekoekshommel - Bombus sylvestris
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
IVN-tuin Diemen, 20 mei 2009

Grote koekoekshommel - Bombus vestalis
klik voor vergroting klik voor vergroting
Flevopark, 10 juli 2006


top

Honingbij - Apis mellifera
klik voor vergroting klik voor vergroting
Flevopark, 11 april 2005


top