Insecten in Amsterdam en omgeving  
 

De Bijen - orde Hymenoptera
[hymen is Grieks voor vlies: de vleugels zijn vliezig]

  algemene info bijen in de ivn-tuin andere websites en boeken
fotoalbum: sociale bijen:
hommels en honingbij
enkele voorjaarssoorten pootverzamelaars
bijen met
buikschuiers
Macropis europaea:
gewone slobkousbij
koekoeksbijen:
wespbijen
 
Startpagina
Inleiding
Insecten:
Haften
Libellen
Sprinkhanen
Wantsen en Cicaden
Gaas-, Elzen- en Schorpioen- vliegen
Dagvlinders
Nachtvlinders
Schietmotten
Vliegen en Muggen
Wespen
Bijen
Kevers
Overige insecten
Spinachtigen:
Spinnen
Hooiwagens

Overige ongewervelden


Hommels en Honingbij
de statenvormende bijen en hun koekoeken

Koekoekhommels, leggen hun eitjes in de kolonies van de "gewone" hommels. Het vrouwtje dring daartoe een nest van de gastheerhommel binnen en neemt de rol van de koningin over, die gedood of onderworpen wordt.

Een waarschuwing bij de determinatie van hommels: deze is lastiger dan zo op het eerste gezicht lijkt. Er is nogal wat variatie in de kleurpatronen en ook is er vaak verschil in kleurpatronen tussen vrouwen en mannen. In het voorjaar, als er nog geen mannen zijn is het wat gemakkelijker. Er zijn daarnaast nog een aantal minder algemene soorten die zo op het oog bijna niet van de algemenere soorten te onderscheiden. Op waarneming.nl hebben ze daarom op foto's niet onderscheidbare hommelsoorten samengevoegd. Ik sluit me hierbij aan en zet bovendien mijn latere foto's ook altijd op waarneming.nl, waardoor validatie mogelijk is. Met dank aan alle experts die hier hun tijd insteken!


lange marginale cel van honingbijHommels (met uitzondering van de koekoekhommels en de mannen) en honingbijen beschikken over een  specifiek stuifmeelverzamelapparaat op de achterpoten. Op de buitenkant van de schenen zit het korfje: een glimmend oppervlak, begrensd door lange, gebogen borstelharen. Dit onderscheidt ze van de andere bijen. De honingbij heeft daarbij ook nog een kenmerkende langgerekte marginale cel in de vleugels, zie plaatje.

Aardhommel groep - Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum
klik voor vergroting

boven: Flevopark, koningin, 
16 april 2006

klik voor vergroting

boven: Flevopark, koningin,
14 april 2018

midden boven: Flevopark, koningin, verzamelkorfje op scheen achterpoot
goed zichtbaar, 2 april 2007

De hommels uit de aardhommelgroep: Aardhommel, Veldhommel, Grote veldhommel en
Wilgenhommel zijn op foto niet te onderscheiden, met uitzondering van mannetjes
Veldhommel en Grote veldhommel, zie hieronder.Veldhommel - Bombus lucorum

man, IVN tuin Diemen, 18 juli 2018
Kenmerkend voor man Veldhommel en Grote veldhommel zijn de gele haren op de kop,
de laatste komt alleen op grote heidevelden voor.Tuinhommel - Bombus hortorum
klik voor vergroting klik voor vergroting
Flevopark, koningin, 12 april 2005 Flevopark, koningin, 2 april 2007
let op lange tong
klik voor een vergroting
IVN-tuin Diemen, 22 juli 2009
op werkhandschoen
Flevopark, 14 april 2018

Boomhommel - Bombus hypnorum
klik voor vergroting
Flevopark, 9 juli 2006,
bruine borst, wit kontje
IVN-tuin Diemen,
3 juni 2010


balkon Indische buurt,
18 maart 2018
boomhommelnest Ruige Hof,
9 mei 2018

Akkerhommel - Bombus pascuorum
klik voor vergroting
Flevopark, 27 april 2006, bruine borst, bruin kontje
klik voor vergroting klik voor vergroting
Flevopark, 24 juni 2006

Steenhommel - Bombus lapidarius
klik voor vergroting klik voor vergroting
Flevopark, koningin, 12 april 2005 IVN-tuin Diemen, 30 juli 2008 Flevopark, 11 april 2018

Weidehommel - Bombus pratorum
klik voor vergroting klik voor vergroting
Flevopark, 4 april 2005 Flevopark, man, 9 juli 2006
klik voor vergroting Flevopark, 2 juni 2006.

Deze hommel maakt zelf gaatjes of gebruikt al eerder gemaakte gaatjes in de bloem om bij de nectar te komen.


top

Gewone koekoekshommel - Bombus campestris
man, Flevopark, 25 juli 2017man, Flevopark, 29 juli 2018
gastheer Akkerhommel


Vierkleurige of Boom-koekoekshommel - Bombus sylvestris/norvegicus
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
man, IVN-tuin Diemen, 20 mei 2009


<- vrouw Flevopark, 11 april 2018
deze vrouwtjes hebben een gekromd achterlijf

Vierkleurige en Boomkoekoekshommels zijn op foto niet te
onderscheiden

Gastheer Vierkleurige is de Weidehommel,
Boomkoekoekshommel is de Boomhommel.

Grote of Tweekleurige koekoekshommel -
Bombus vestalis/bohemicus
klik voor vergroting klik voor vergroting
Flevopark, 10 juli 2006


IVN-tuin Diemen, 18 juli 2017
Grote en Tweekleurige zijn op foto's niet te onderscheiden
Gastheer Grote koekoekshommel: Aardhommel
Tweekleurige koekoekshommel: Wilgenhommel, Veld en Grote veldhommel


top

Honingbij - Apis mellifera
klik voor vergroting klik voor vergroting
Flevopark, 11 april 2005


top