Insecten in Amsterdam en omgeving  
 

Gaasvliegen, Elzenvliegen en Schorpioenvliegen
[orden: Neuroptera, Megaloptera, Mecoptera]

  algemene info gaas-, elzen- en schorpioenvliegen in de ivn-tuin andere websites en boeken
fotoalbum: gaasvliegen, elzenvliegen en schorpioenvliegen
 
Startpagina
Inleiding
Haften
Libellen
Sprinkhanen
Wantsen en Cicaden
Gaas-, Elzen- en Schorpioen- vliegen
Dagvlinders
Nachtvlinders
Schietmotten
Vliegen en Muggen
Wespen
Bijen
Kevers
Overige insecten
Spinachtigen:
Spinnen
Hooiwagens

Overige ongewervelden

 

Op deze pagina's zijn drie ordes samengebracht. Ze hebben alledrie een volledige gedaanteverwisseling.

Neuroptera
Voorheen vielen hier ook de elzenvliegen onder, maar die hebben nu een eigen orde. Het Nederlands soortenregister geeft voor deze uitgesplitste orde nu de naam Gaasvliegen. Dat is wat verwarrend omdat deze naam ook voor een familie in deze orde is gereserveerd. De oude naam Netvleugeligen verwijst net als de wetenschappelijke naam naar het  adernetwerk in de vleugels, dat ontstaat door de vele dwarsaders. Ook de mierenleeuwen vallen in deze orde.

Megaloptera
In Nederland is deze orde maar door 3 soorten vertegenwoordigd, die tot één geslacht binnen één familie behoren. Van deze drie soorten wordt er maar één soort algemeen waargenomen, de andere zijn uiterst zeldzaam. De elzenvlieg kun je ook onder de naam slijkvlieg tegenkomen. De larven leven in het water.

Mecoptera
De schorpioenvliegen worden zo genoemd omdat de mannetjes een tangachtig orgaan aan het achterlijf hebben, dat ze vaak omhoog gekruld houden. Ze gebruiken het bij de paring. Het belangrijkste kenmerk voor deze orde is echter de snavelachtige verlenging van de kop. De larven lijken wel wat op rupsen. Buiten de schorpioenvliegen komt in Nederland nog één vertegenwoordiger van deze orde voor: de sneeuwvlo.


Wat doen ze in de tuin?

Schorpioenvliegen eten vnl. dood dierlijk materiaal en fruit. Ze zitten meestal in de schaduw. Elzenvliegen drinken alleen wat nectar. Ze zitten meestal aan de rand van water, waar ze ook de eipakketjes afzetten. De larven van gaasvliegen eten bladluizen.
Zijn ze nuttig in de tuin?
De gaasvliegen zijn nuttig in het bestrijden van bladluis: de larven eten ze.