Insecten in Amsterdam en omgeving  
 

De Bijen - orde Hymenoptera
[hymen is Grieks voor vlies: de vleugels zijn vliezig]

  algemene info bijen in de ivn-tuin andere websites en boeken
fotoalbum: sociale bijen:
hommels en honingbij
enkele voorjaarssoorten pootverzamelaars
bijen met
buikschuiers
Macropis europaea:
gewone slobkousbij
koekoeksbijen:
wespbijen
 
Startpagina
Inleiding
Insecten:
Haften
Libellen
Sprinkhanen
Wantsen en Cicaden
Gaas-, Elzen- en Schorpioen- vliegen
Dagvlinders
Nachtvlinders
Schietmotten
Vliegen en Muggen
Wespen
Bijen
Kevers
Overige insecten
Spinachtigen:
Spinnen
Hooiwagens

Overige ongewervelden

 

Bijen met een buikschuier verzamelen het stuifmeel aan de onderkant van het achterlijf. Op de buikzijde van het achterlijf zitten rijen naar achter wijzende stevige haren (borstels), waarmee de pollen van de meeldraden worden geschept. Tot deze groep horen de wolbijen (Anthidium), klokjesbijen (Chelostoma), tronkenbijen (Heriades), behangersbijen (Megachile) en de metselbijen (Osmia) . Veel soorten in deze groep maken gebruik van zgn. bijenhotels, kunstmatig aangeboden nestmateriaal.


Grote wolbij - Anthidium manicatum
klik voor vergroting grotewolbijmantuinz010709.jpg (214321 bytes)
IVN-tuin Diemen, man, 1 juli 2009 IJburg steigereiland, vrouw
17 juni 2016
Het mannetje heeft drie doorns aan het uiteinde van het achterlijf.

topTronkenbij - Heriades truncorum


IVN tuin Diemen, 18 juli 2018
vrouw op Jacobskruiskruid
Flevopark, 21 en 22 juli 2018, vrouw
bovenste rij: rustend op insectenhotel
onderste rij: op boerenwormkruid;
op insectenhotel bezig met nestafsluitingtop

Geslacht Megachile:
Binnen dit geslacht zijn er 3 soorten die wat algemener voorkomen. Dat zijn de Tuinbladsnijder, de Grote bladsnijder en de Gewone behangersbij. De Tuinbladsnijder heeft een helemaal oranje buikschuier, bij de andere twee zijn de haren op de laatste twee sternieten zwart gekleurd. Verder zijn er allerlei subtiele determinatiekenmerken die vaak niet goed op foto's te zien zijn. Ook de kleur van de buikschuier wordt vaak verhuld door het verzamelde stuifmeel. Het mannetje van de Grote bladsnijder is goed herkenbaar aan de verbrede, witte voortarsi ( voetdeeltje van de voorpoten) met lange franje.

Grote bladsnijder - Megachile willughbiella
klik voor vergroting klik voor vergroting
man, natuurterrein Klarenbeek van De Ruige Hof, 15 juni 2016


 lijkt op: Tuinbladsnijder - Megachile centuncularis
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Indische buurt, vrouw op balkon foeragerend op bezemkruiskruid,
17 en 18 (foto rechts) juni 2009. Op foto rechts lijkt de buikschuier helemaal oranje, maar misschien toch stuifmeel?


lijkt op: Gewone behangersbij - Megachile versicolor

IVN-tuin Diemen, vrouw foeragerend op Griekse alant,
6 augustus 2010

top


Rosse metselbij - Osmia bicornis (synoniem: rufa)
klik voor vergroting klik voor vergroting
Flevopark, man, 28 maart 2007 Flevopark, vrouw, 12 april 2007
Op de pagina voorjaarsbijen staan meer foto's van deze soort en vergelijking kenmerken met andere vroege bijensoorten.


top