Insecten enzo in Amsterdam en omgeving  
 

Hooiwagens - orde Opiliones
["Opilio" betekent in het Latijn  "schaapsherder"; in vroegere tijden liepen de herders op stelten]

Hooiwagens zijn geen insecten, ze vormen samen met  schorpioenen, spinnen, mijten en teken de klasse der arachniden. Deze groep heeft 4 paar poten, insecten hebben er drie paar.
  algemene info andere websites en boeken
fotoalbum: Hooiwagens
 
Startpagina
Inleiding
Haften
Libellen
Sprinkhanen
Wantsen en Cicaden
Gaas-, Elzen- en Schorpioen- vliegen
Dagvlinders
Nachtvlinders
Schietmotten
Vliegen en Muggen
Wespen
Bijen
Kevers
Overige insecten
Spinachtigen:
Spinnen
Hooiwagens

Overige ongewervelden

 

Hooiwagens zijn geen insecten, ze vormen samen met  schorpioenen, spinnen, mijten en teken de klasse der arachniden. Deze groep heeft 4 paar poten, insecten hebben er drie paar.

Binnen de klasse van Arachniden vormen de hooiwagens een aparte orde: de Opiliones. Het kopborststuk en achterlijf vormen één geheel ("bolletje op poten")en ze hebben een oogheuvel met twee ogen.



Voedsel en voortplanting

Onderstaande informatie ontleend aan deel 3 van de Entomologische Tabellen "De Nederlandse hooiwagens"  (Opiliones) van Hay Wijnhoven (voor bibliografische gevens kijk bij "andere websites en boeken").
Voedsel.
Hooiwagens zijn roofdieren, die 's nachts actief zijn. Ze jagen vooral op ongewervelden, zoals regenwormen, pissebedden, insectenlarven etc.
Voortplanting
Eitjes worden in clusters afgezet in de bodem, in mos, dood hout of schorsspleten, soorten uit de familie Trogulidae zetten ze af in lege slakkenhuisjes.