Insecten in Amsterdam en omgeving  
 

De Vliegen - orde Diptera
[di is Grieks voor twee: tweevleugeligen. De achtervleugels zijn omgevormd tot kolfjes (haltertjes) ]

  algemene info vliegen in de ivn-tuin andere websites en boeken
fotoalbum: muggen fam. Syrphidae
Zweefvliegen:
syrphus, epistrophe
scaeva, eupeodes
episyrphus
sphaerophoria
xanthogramma
fam. Syrphidae
Zweefvliegen vervolg:
helophilus, parhelophilus
anasimyia, myathropa
sericomyia
fam. Syrphidae
Zweefvliegen vervolg:
volucella, merodon
eristalis
fam. Syrphidae
Zweefvliegen vervolg
temnostoma, xylota, tropidia
cheilosia, eristalinus
vliegen:
verschillende families
 
Startpagina
Inleiding
Haften
Libellen
Sprinkhanen
Wantsen en Cicaden
Gaas-, Elzen- en Schorpioen- vliegen
Dagvlinders
Nachtvlinders
Schietmotten
Vliegen en Muggen
Wespen
Bijen
Kevers
Overige insecten
Spinachtigen:
Spinnen
Hooiwagens

Overige ongewervelden

 

De larven van de hier genoemde Volucella soorten leven in nesten van sociale plooivleugelwespen, waar ze van afval en dode wespenlarven leven.
De larven van Merodon equestris leven in en van bloembollen en deze soort wordt in de bloembollenteelt bestreden.
De larven van Eristalis soorten leven in waterige milieus met veel organisch materiaal, waar ze zich mee voeden. Ze hebben een heel lange adembuis en worden ook wel "rattenstaartlarven" genoemd.


Genus Volucella - Reuzen
Witte reus - Volucella pellucens
wittereus300708.jpg (193379 bytes)
op gulden roede, 30 juli 2008 7 juli 2010
op vuilboom, 11 mei 2011
in de IVN - tuin Diemen


<-
Flevopark, 21 juni 2014


Stadsreus - Volucella zonaria
stadsreus060808b.jpg (562015 bytes) stadsreus060808.jpg (513166 bytes) stadsreus060808o.jpg (819475 bytes)
IVN-tuin Diemen, man op koninginnenkruid op insectenheuvel, 6 augustus 2008


top
Genus Merodon
Merodon equestris - Grote narcisvlieg
klik voor vergroting klik voor vergroting
man, var. bulborum, Flevopark, 14 mei 2005 var.flavicans Flevopark, 14 mei 2005


top
Genus Eristalis - Bijvliegen
Eristalis intricaria - Hommelbijvlieg
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
man, Flevopark, 12 april 2005 man, Flevopark, 21 april 2006 vrouw, Flevopark, 23 april 2005


Eristalis tenax - Blinde bij
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
man, Flevopark, 24 juni 2006 vrouw , Flevopark, 21 juli 2006


Eristalis pertinax - Kegelbijvlieg
klik voor vergroting klik voor vergroting man , Flevopark, 21 april 2005

 

 

klik voor vergroting

man, Flevopark, 12 april 2005

 


 

 

links:
vrouw , Flevopark, 5 mei 2005

rechts:
vrouw , Flevopark, 9 april 2007

klik voor vergroting


Eristalis horticola - Bosbijvlieg
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
man, Flevopark, 5 mei 2005 man , Flevopark, 10 juli 2006 vrouw, Flevopark, 16 juli 2009


Eristalis arbustorum of abusiva - Kleine bijvlieg of Kustbijvlieg
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
vrouw, Flevopark, 24 juni 2006
klik voor vergroting
Het verschil tussen Kleine bijvlieg en Kustbijvlieg zit vooral in de lengte van de beharing van de antenneborstel. Dat is op deze foto's niet te zien.
In deze omgeving is de kans op een Kleine bijvlieg wel wat groter.

Ook de volgende soort, de Puntbijvlieg, lijkt veel op deze soort. Het belangrijkste onderscheid is wel (Puntbijvlieg) of niet (Kleine en Kustbijvlieg) een zwarte middenstreep over het gezicht. Bij mannen is ook de vlekkentekening op de rugsementen wat verschillend, de Puntbijvliegman heeft niet of nauwelijks geel op segment 3.

man, Flevopark, 21 juli 2006


Eristalis nemorum - Puntbijvlieg
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
man, Flevopark, 26 april 2006 man baltsend boven vrouw, Amstelpark, 31 augustus 2008


top