Insecten in Amsterdam en omgeving  
 

De Vliegen - orde Diptera
[di is Grieks voor twee: tweevleugeligen. De achtervleugels zijn omgevormd tot kolfjes (haltertjes) ]

  algemene info vliegen in de ivn-tuin andere websites en boeken
fotoalbum: muggen fam. Syrphidae
Zweefvliegen:
syrphus, epistrophe
scaeva, eupeodes
episyrphus
sphaerophoria
xanthogramma
fam. Syrphidae
Zweefvliegen vervolg:
helophilus, parhelophilus
anasimyia, myathropa
sericomyia
fam. Syrphidae
Zweefvliegen vervolg:
volucella, merodon
eristalis
fam. Syrphidae
Zweefvliegen vervolg
temnostoma, xylota, tropidia
cheilosia, eristalinus
vliegen:
verschillende families
 
Startpagina
Inleiding
Haften
Libellen
Sprinkhanen
Wantsen en Cicaden
Gaas-, Elzen- en Schorpioen- vliegen
Dagvlinders
Nachtvlinders
Schietmotten
Vliegen en Muggen
Wespen
Bijen
Kevers
Overige insecten
Spinachtigen:
Spinnen
Hooiwagens

Overige ongewervelden

 

De larven van alle soorten op deze pagina leven in een waterig milieu, myathropa specifiek in plasjes in rottende boomholten. Ze hebben een adembuis die tot aan het wateroppervlak reikt en al naar gelang de diepte waarop ze leven, is deze korter of langer. Deze larven worden ook wel "rattestaartlarven" genoemd. Ze leven van allerlei dood, organisch materiaal (saprofaag).


Genus Helophilus - Pendelvliegen
Helophilus pendulus - Gewone pendelvlieg
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
man, Flevopark, 21 april 2005 vrouw, Flevopark, 5 mei 2005 vrouw, Flevopark, 29 april 2006

Helophilus hybridus - Moeraspendelvlieg
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Flevopark, 23 april 2005 Flevopark, 2 mei 2006 ivn-tuin Diemen, 21 juli 2010

Helophilus trivittatus - Citroenpendelvlieg
klik voor vergroting
man, Flevopark, 2 juni 2006

top
Genus Parhelophilus - Fluweelzweefvliegen 
een Parhelophilus soort
klik voor vergroting klik voor vergroting
vrouw, Flevopark, 2 juni 2006

top
Genus Anasimyia - Waterzweefvliegen 
Anasimyia lineata - Snuitwaterzweefvlieg
klik voor vergroting klik voor vergroting
vrouw, Flevopark, 19 mei 2005

Anasimyia transfuga - Rechte waterzweefvlieg
klik voor vergroting
man, Flevopark, 18 mei 2005

top
Genus Myathropa 
Myathropa florea - Doodskopzweefvlieg
klik voor vergroting klik voor vergroting
vrouw, Flevopark, 2 mei 2005 man, Flevopark, 18 mei 2005


top
Genus Sericomyia 
Sericomyia silentis - Gele veenzweefvlieg
klik voor een vergroting klik voor een vergroting
man, Populierenweg, op spoortalud, 20 augustus 2012


top