Insecten in Amsterdam en omgeving  
 

De Kevers - orde Coleoptera
[koleon is Grieks voor schild, bedekking: schildvleugeligen. De voorvleugels zijn verhard en dienen als schild, bescherming]

  algemene info kevers in de ivn-tuin andere websites en boeken
fotoalbum: loop-, aas- en  bladsprietkevers, zwartlijven
vuur-, weekschild- en  bastaardweekschildkevers, bok-en kniptorren bladhaantjes, lieveheersbeestjes,  spektorren en snuitkevers
 
Startpagina
Inleiding
Haften
Libellen
Sprinkhanen
Wantsen en Cicaden
Gaas-, Elzen- en Schorpioen- vliegen
Dagvlinders
Nachtvlinders
Schietmotten
Vliegen en Muggen
Wespen
Bijen
Kevers
Overige insecten
Spinachtigen:
Spinnen
Hooiwagens

Overige ongewervelden


Familie Chrysomelidae - Bladhaantjes

een Schildpadtor - Cassida soort
klik voor een vergroting
Flevopark, 18 mei 2005

een Schildpadtor - Cassida soort

gecamoufleerde larve op distel
Flevopark, 22 juni 2014
larve op distel
erf Ruige Hof, 25 juni 2014


Hennepnetelgoudhaantje - Chrysolina  fastuosa
Ooster ringdijk, 9 april 2016

Moertje - Chrysolina polita
Natuurterrein van de Ruige Hof, 2 augustus 2017


een bladhaantje op Ridderzuring
klik voor een vergroting

waarschijnlijk
Groen zuringhaantje - Gastrophysa viridula

klik voor een vergroting
Ooster ringdijk, 17 juni 2008


Wormkruidhaantje - Galeruca tanaceti
Zuid-Kennemerland Koevlak, 17 juni 2012


Blauwe aspergekever - Crioceris asparagi
klik voor vergroting klik voor vergroting
op Asperge in Artsenijhof in Beatrixpark, 21 juni 2009
geen grotere versie beschikbaar klik voor vergroting
op Asperge in Artsenijhof in Beatrixpark, 21 juni 2009


Zesstippelvalkever - Cryptocephalus sexpunctatus
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
IVN-tuin Diemen op Grote Wederik, 3 juni 2010

Hertshooisteilkopje - Cryptocephalus  moraei
IVN-tuin Diemen op Sint Janskruid, 21 mei 2014


top
Familie Coccinellidae - Lieveheersbeestjes

Negentienstippelig lhb - Anisosticta novemdecimpunctata Schaakbordlhb - Propylea quatuordecimpunctata Citroenlhb - Psyllobora vigintiduopunctata
Klarenbeek van de Ruige Hof,
20 mei 2015
Flevopark, 24 juni 2006 Buurtmoestuin Valentijn,
4 september 2014
Roomvleklhb - Calvia quatuordecimguttata Meeldauwlhb - Halyzia sedecimguttata
Gevlekt rietkapoentje - Coccidula scutellata
klik voor vergroting

Flevopark, 10 mei 2009 Flevopark, 29 juli 2017
Flevopark, 4 juni 2016
Zevenstippelig lhb - Coccinella septempunctata Tweestippelig lhb - Adalia bipuncata Aziatisch lhb - Harmonia axyridis
Flevopark, 30 maart 2014 Oosterringdijk, 9 april 2016 Flevopark, 18 mei 2005
Niervleklhb - Chilocorus renipustulatus Viervleklhb - Exochomus
quadripustulatus
Tienstippelig lhb - Adalia decempunctata

Klarenbeek van de Ruige Hof,
20 mei 2015
achter de buurtmoestuin Valentijn, 31 maart 2016 Flevopark, 1 mei 2016


top
Familie Dermestidae - Spektorren

Megatoma undata
IVN-tuin Diemen, liep op bijenhotel
 2 april 2014



top
Familie Curculionidae - Snuitkevers

Zijdeglans bladsnuitkever? - Polydrusus sericeus?
klik voor een vergroting klik voor een vergroting
Flevopark, 14 mei 2005


Philopedon plagiatus
Zuid-Kennemerland Koevlak, 17 juni 2012


Gegroefde lapsnuitkever - Otiorhynchus sulcatus

Balkon Indische buurt, 3 juli 2016




top