De Zwarte Mees is vooral een bewoner van naaldbossen.  Als je deze soort in het Flevopark ziet, is dat beslist bijzonder.
Frans de Kruif zag een aantal exemplaren in de Lariksbomen op 6 Oktober 2001.
Op 12 Maart 2002 werd de Zwarte Mees opnieuw gezien in het Lariksbosje door Ruud Altenburg. Deze keer had ik het geluk ook net in het park te zijn. Er waren in ieder geval twee Zwarte Mezen. Ik heb een korte opname kunnen maken toen één van de vogels wat lager in een Dennenboom naar voedsel ging zoeken.

Hieronder een serie plaatjes:

portret  (startplaatje)  van opzij. De Zwarte Mees kan een klein kuifje opzetten, zoals hier het geval.

Op de dennenkegel:
van achteren
van voren
schuin van opzij

van boven
schuin van achteren
verscholen  achter de dennennaalden

Op 29 September 2003 minstens één exemplaar in een groepje mezen, ook weer in de omgeving van het Lariksbosje.