In de wintermaanden van 2002 zag ik voor het eerst een Witte Kwikstaart op de Merwede Kanaaldijk ter hoogte van de sluizen. Vermoedelijk zijn ze daar wel het hele jaar rond te zien, maar je oog moet er maar net op vallen. Voor zover ik weet is dit ook de enige plek hier waar ze zitten.  In het voorjaar 2002 zag ik op dezelfde plek een paartje.  Ze hielden zich op in het gebied rond de sluizen en veel op het "eilandje" daar in het Amsterdam-Rijnkanaal.

De volgende plaatjes zijn gemaakt op 20 April 2002:
startplaatje  in een Es langs de dijk
Op de kop van een paal in het water:
van opzij 
schuin van opzij
van achteren

Op 12 Juli 2002 zag ik op het eilandje twee uitgevlogen jongen, die zo nu en dan nog wat hapjes van de ouders kregen toegestopt.
Van deze juveniele Witte Kwikstaarten de volgende plaatjes:
van voren
opzij-voor
opzij-achter
bedelen het ene jong bedelt bij de andere.