Op DE sneeuwdag van Nederland sinds 25 jaar, 2 Maart 2005, had ik mijn talingdagje bij het Nieuwe Diep. Een klein groepje Wintertalingen toefde daar bij de oever van Jeugdland. En de mannetjes waren uitbundig aan het baltsen. Een geweldig schouwspel wat ook nog eens muzikaal werd ondersteund door welluidende hoge fluitklanken.

Dit was mijn eerste waarneming van Wintertalingen op het Nieuwe Diep. Frans de Kruif meldde op 6 Januari 2002 twee Wintertalingmannen op het Nieuwe Diep.
Net als met Smient, Brilduiker en Slobeend moet je een beetje geluk hebben om ze hier in het winterhalfjaar te zien.