Het Waterhoen kun je in en rond de sloten van het park aantreffen. In tegenstelling tot de Meerkoet, die het nest duidelijk zichtbaar in de sloot maakt, verstopt het Waterhoen het nest in het riet.

foeragerend langs waterkant  dit is het startplaatje, opname 10 Februari 2000, bij Nieuwe Diep.

Twee plaatjes met piepkleine jongen gemaakt op 24 Mei 2000:
ouder met jong  De bruinige "stompjes" zijn de vleugeltjes waarmee het jong voortdurend wapperde (bedelgedrag).
twee jongen nog vlak bij het nest. Het nest zat goed verstopt in het riet op de zuidelijke begraafplaats langs de oever van de sloot.

Een al wat ouder donsjong, foeragerend langs de slootkant, 13 Augustus 2001:
portret
van achteren  Let op de lange tenen, deze hebben geen lobben zoals die van de Meerkoet.