's Winters zitten er, naast de algemenere Goudhaan, meestal ook wel enkele Vuurgoudhanen in het park. De Vuurgoudhaan onderscheidt zich vooral van de Goudhaan door een opvallende witte wenkbrauwstreep.

Op 6 Maart 2001 zag ik een Vuurgoudhaan foerageren in het Lariksbosje. Op 9 Maart kwam ik (dezelfde?) Vuurgoudhaan tegen op het toegangspaadje naar de visserhuisjes (noordkant). Deze keer had ik het geluk dat het beestje zich in nog vrij open, ontbottende Rozenstruiken bevond, misschien zaten daar al luizen in.
Hiervan de volgende serie plaatjes:
van voren startplaatje
idem
idem
idem;kopje omhoog
opzij
reikend
hangend
van achteren
opzij
idem;andere kant
van voren  persoonlijk vind ik de koptekening sterk lijken op een hommel, waarbij de teugels als extra nog de 'pootjes' vormen. In de biologie zie je het verschijnsel "mimicry" vaker voorkomen. Een  "onschuldig" dier bootst een gevaarlijk dier na en schrikt op die manier predatoren af.  Het is me niet bekend of hier bij de Vuurgoudhaan ook sprake van is.
opzij

Zo kun je de Vuurgoudhaan ook aantreffen (14 maart 2001, noordkant park, bij groenstrook zwembadsloot):
bij stam
 ik heb hem zelfs als "Boomkruipertje" over een stam zien lopen.