geluidsopname - 23 kb  geluidsbalk weg

Geluidsopname van zingende man is gemaakt op 3 Mei 2001. Locatie: groenstrook langs Nieuwe Diep, zuidkant, dicht bij vissershuisjes.

's Winters kun je vaak Vinken op de grond naar voedsel zien zoeken. Onderstaande twee plaatjes van een Vinkenman zijn gemaakt op 3 Januari 2002, op het pad langs de begraafplaats, zuidkant park:
opzij startplaatje
op de rug gezien

Twee plaatjes van een zingende en foeragerende Vinkenman, noordkant park bij paadje langs begraafplaats, 28 Mei 2001:
zingend 
foeragerend 

Op 9 Maart 2001 zat een mannetjesvink heel stilletjes in een boom bij het toegangspaadje naar de vissershuisjes (noordkant). Hoewel het niet zo koud was, had hij alle donshaartjes opgezet, dit leidde tot de volgende beelden, van onder af gezien:
bolletje in boom-1
bolletje in boom-2
bolletje in boom-3

Vier plaatjes van voedselzoekende Vinkenvrouw, 15 Maart 2001, noordkant park:
opzij
idem
schuin van achteren
van voren