In het winterhalfjaar zijn er altijd wel Tafeleenden te zien op het Nieuwe Diep.

Drie plaatjes, gemaakt op 6 Januari 2003:
man  startplaatje
vrouw
paar

Op 9 Januari 2003 zwom een Tafeleendvrouw tussen enkele Kuifeenden in de Ringvaart bij het bruggetje:
vrouw