geluidsopname - 6 kb  geluidsbalk weg

Groepjes Staartmezen kun je veel zien en horen in het Flevopark. Naast een hoog mezengeluid (dzie-dzie) hoor je veelvuldig "chrrr-chrrr", zoals op de geluidsopname, gemaakt op 17 December 2001.

Hieronder een serie van 4 plaatjes, gemaakt op 10 januari 2002 in het Lariksbosje (zuidkant park):
portret  startplaatje
van opzij
schuin van voren
van voren

Net uitgevlogen Staartmezen hebben de neiging dicht tegen elkaar aan op een rijtje op een tak te gaan zitten en zo een soort "satéstokje" te vormen.
Op 23 mei 2002 trof ik een grote verzameling jonge Staartmezen in een paar bomen langs de zwembadsloot bij het Nieuwe Diep. Hiervan de volgende plaatjes:
totaal 9 exemplaren   bij juveniele Staartmezen zijn de kopzijden helemaal zwart.
honger
werkt aanstekelijk

Staartmezen maken ovaalvormige nesten, die in dichte begroeiing aan een tak wordt bevestigd. Bij het voetgangerspad naar ingang Flevopark (bij Kramatweg) zag ik een paartje wilgenpluis verzamelen als nestmateriaal. Hieronder twee "zoekplaatjes", van slechte kwaliteit, maar toch leuk om een vogel met nestmateriaal in de weer te zien (opname 13 maart 2001):
pluis verzamelen  pluis hangt midden boven, meesje met pluis rechtsbeneden.
grote oogst  dat zo'n klein snaveltje zo'n grote bol pluis kan omvatten.

Op 5 april kwam ik op dezelfde plek weer twee Staartmezen tegen, ik neem aan dat het om hetzelfde paartje ging. Echter één meesje was zijn  staartje kwijtgeraakt!  Vraag me niet hoe.

Nesten in dichte begroeiing? In het zuidelijk deel van het park is een paartje wel heel stoutmoedig tewerk gegaan bij het bouwen van een nest: op ooghoogte tegen de stam van een wilg.
Staartmezennest  van voren; 2 april 2001
Staartmezennest  opzij; 5 april 2001
Met dank aan Ruud Terlaare, die me op het nest wees. Dit nest was al na korte tijd geruïneerd, niet onverwacht op zo'n kwetsbare plek.