roepen - 35 kb  bedelroep - 16 kb  geluidsbalk weg

De Sperwer heeft in de jaren 2000 en 2001 succesvol gebroed in het Flevopark. In 2002 heb ik geen nest kunnen vinden. Vroeg in het voorjaar heb ik wel eenmaal een paar baltsende Sperwers gezien, maar deze verdwenen al baltsend richting Watergraafsmeer.

Het broedgeval van 2001 vond plaats in het noordelijk deel van het park. Op 28 April hoorde ik voor het eerst twee Sperwers naar elkaar roepen (geluidsopname roepen, van één Sperwer). Op 13 Mei zag ik de Sperwervrouw voor het eerst op het nest. Op 5 Juli kon ik voor het eerst wriegelende donsballetjes in het nest ontwaren. Op 22 Juli had één jong het nest verlaten. Dit is allemaal vrij laat voor Sperwers. Uiteindelijk zijn er vijf jongen uitgevlogen. Hieronder enkele plaatjes van dit broedgeval:

Sperwervrouw (startplaatje) Op 1 Mei in de buurt van het nest, waar waarschijnlijk nog aan gebouwd werd. Hier niet te zien, maar de Sperwervrouw had een ring om de rechterpoot.
vrouw op nest 5 Juli, een snikhete dag.
vrouw met prooi 15 Juli.
jong op nest 22 Juli
jongen op nest 27 Juli. Hoewel inmiddels alle jongen zich wel buiten het nest begaven, kwamen ze er nog regelmatig op terug. Het jong links doet zich tegoed aan een prooi, de twee anderen kijken belangstellend toe.
Op 18 Augustus hoorde ik in de omgeving van het nest nog een jong hard bedelen (geluidsopname bedelroep).

Het broedgeval in het het jaar 2000 werd ontdekt door stadsecoloog Martin Melchers. Hij zag in het voorjaar een Sperwernest op het zuidelijk deel van de Joodse begraafplaats. De Sperwervrouw was op 6 Mei al aan het broeden. 
Op 24 Juni waren de jongen al flink groot. Er waren vier jongen zichtbaar. De volgende plaatjes zijn op deze dag gemaakt:

Sperwernest
vier jonge Sperwers op nest uiterst links steekt het kopje van het vierde jong boven de nestrand uit.
De nestboom is in de erop volgende winter omgevallen.