Het meest opvallende aan de Slobeend is zijn grote en breed uitlopende snavel. In het winterhalf jaar is deze soort wel eens op het Nieuwe Diep te zien.

Het startplaatje  is vermoedelijk van een Slobeendvrouw, die ik op 4 September 2003 tot mijn verrassing aantrof in de Ringvaart ter hoogte van Jeugdland. De bepaling van het geslacht is rond deze tijd van het jaar wat lastig, omdat eendenmannen in de nazomer gehuld zijn in een vrouwenverenpak, het eclipskleed, dat pas later in het najaar weer verdwijnt. Ook juvenielen lijken sterk op de vrouwtjes.

Op 5 Januari 2002 zag ik een Slobeendman slapend bij de oever van Jeugdland. Te veraf om er een opname van te kunnen maken. Op 8 Januari had ik meer geluk, de Slobeendman had zich van de oever losgerukt en zwom heen en weer - wel op turbospeed:
Slobeendman