In de wintermaanden trekken er regelmatig groepjes Sijzen door het Flevopark. Ook kun je  wel eens enkele Sijsjes in een groep Putters aantreffen. Het is een genot om naar deze behendige acrobaten te kijken, terwijl ze de zaden uit de Elzenproppen peuteren.

Twee plaatjes van een Sijzenman, 3 maart 2002, bij het Nieuwe Diep, hoek Merwedekanaaldijk.
eten van de Elzenproppen startplaatje
drinken uit de waterplas  hier zie je de fijne streping van de rug (kop verscholen achter plantje).

Op 7 Januari 2003 trof ik een groep Sijzen in de Elzenbomen langs de zwembadsloot. Hiervan de volgende beelden:
Portret van een vrouw
en een serie van drie close-ups van een man:
man-1
man-2
man-3

Groepje Sijzen in de boom, silhouetten, gemaakt op 30 januari 2002, zuidkant park, aan de kant van het Nieuwe Diep:
groepje Sijzen