Ergens in Februari hoor je ze weer, tepiet-tepiet, de Scholeksters die van oorsprong vooral kustvogels zijn, maar al heel lang ook weidebroedvogels zijn geworden. In het Fries heet de vogel "Strânljip", wat "Strandkievit" betekent. De vogels foerageren vooral rond de randen van het Nieuwe Diep, en op de "weilanden" langs de Valentijnkade. Misschien broeden ze daar ook ergens? Ook zitten ze nogal eens tussen de meeuwen op de "strekdam" midden in het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Hierbij twee foto's van een paartje, gemaakt op 20 maart 2001, hoek Valentijnkade/Kruislaan.

startplaatje
plaatje 2