geluidsopname - 20 kb  geluidsbalk weg

In April 2000 heeft een Roekenpaar een nest gebouwd in een boom langs het voetpad bij de Insulindeweg naar het Flevopark. Op 9 April zag ik ze voor het eerst bezig en heb toen een tijdje staan filmen. Ze waren druk bezig met takken aanvliegen en in het nest verwerken en vooral ook met hofmakerij. De volgende vier foto's geven een beeld van deze episode:

Roeken bij nest dit is het startplaatje
Roekenpaar  er wordt met elkaar gesproken
takken aanvliegen er wordt hard gewerkt
liefkozing

Helaas is dit paar uiteindelijk niet tot broeden gekomen en na enkele weken weer vertrokken. De Roek is een koloniebroeder en het feit dat er geen andere paartjes kwamen, en er bovendien veel Eksters en Kraaien in de buurt vertoeven, zal er toe geleid hebben dat ze er uiteindelijk het bijltje bij neergegooid hebben. 

Op 15 Maart 2001 werd ik aangenaam verrast, toen ik een paar bij de Valentijnkade aantrof, die een nest hoog in een Populier hadden gebouwd. Er bleken nu meer Roeken te zijn, ook langs de groenstrook van de Kramatweg werden er door meerdere paartjes nesten gebouwd. Het was een drukte van belang, overal vlogen er Roeken met takken af en aan. De bomen in deze groenstrook worden door de Kraaien als vergaderbomen gebruikt en deze waren dan ook in rep en roer. Ze vlogen al schelden rond, maar konden niet tegen deze invasie op, de Roeken gingen gewoon hun gang. 
Uiteindelijk zijn hier in de strook Kramatweg/Valentijnkade zo'n 15 nesten gebouwd, die niet allemaal daadwerkelijk werden gebruikt. Ik schat dat er zo'n 10 paartjes succesvol hebben gebroed. Een paar nesten zaten in bomen op de Joodse begraafplaats.

Twee plaatjes van deze kolonie:
Roekenpaar bij nest
 het eerste nest op de Valentijnkade, 15 maart 2001.
3 jonge Roeken bij nest  Kramatweg, 21 Mei 2001. Toen ik deze opname maakte, vloog de hele Roekengemeenschap onder luide kreten over de boom met deze jongen. Zo nu en dan kwam pa of ma even bij ze zitten en "sprak ze toe". Het leek erop dat ze werden aangemoedigd om mee te vliegen, maar ze bleven zitten lummelen op de takken. Toen ik er 's avonds nog even langs liep, zaten ze er nog en één van de ouders was er maar weer bij komen zitten.

nb: De Roek heeft een  grijswitte snavel, met kale snavelbasis. De Kraai een zwarte snavel, met haartjes op snavelbasis, waardoor snavel en kop geleidelijk in elkaar overgaan. De Roek roept "ka", de Kraai "kra".

Michel Klemann heeft een website speciaal aan de roek gewijd: de Roek
Heel erg de moeite waard, alles wat er over de roek te weten valt, kun je daar vinden.