Nijlganzen komen oorspronkelijk voor in delen van Afrika. In Nederland heeft zich de laatste decennia een populatie opgebouwd uit vogels die zijn ontsnapt uit vogelparken.

Mijn eerste waarneming van Nijlganzen in het Flevopark was op 27 Februari 2003. Een paartje graasde op het grasveld van het zwembad. Op 2 Maart waren de vogels bij het watergebiedje in aanleg, gelegen tussen Amsterdamse brug en Nieuwe Diep. Ze baltsten korte tijd: dicht bij elkaar werden de koppen snel op en neer bewogen, waarbij ze een zacht, enigszins ratelend geluid voortbrachten. Vervolgens werd er waakzaam naar mij gekeken en vlogen ze luid kwakend op, richting zwembad.

Hiervan de volgende drie plaatjes:
baltsend startplaatje
waakzaam
wegvliegend