Op de website van Goos van der Sijde wordt onder kopje "lijst Avifauna" de Matkop vermeld als onregelmatige broedvogel. Het gaat hier om gegevens van voor 1993. De laatste jaren is door niemand meer (voor zover mij bekend) een Matkop waargenomen in het park. 
Indirect hoorde ik dat iemand in Januari of Februari 2002 een Matkop had gezien. Op 17 Februari 2002 kwam ik dan eindelijk deze mees weer eens tegen, erg druk in de weer in de bomen van de groenstrook langs de Valentijnkade. De vogel verscheen in de rand van mijn gezichtsveld terwijl ik bezig was met het buitenkansje van het jaar - een Goudvinkman in gezelschap van twee Goudvinkvrouwen - te filmen.  Of de trage Goudvinken niet zo goed bestand waren tegen het drukke gefladder van de Matkop, ik weet het niet, maar ze vertrokken naar elders, daarmee mijn luxeprobleem oplossend.

Hieronder een serie plaatjes van de drukdoener:

portret  (startplaatje)  van opzij.
schuin van opzij
rugzijde
tegen stam
van voren
van opzij
van achteren
hops
rugzijde

Op 12 Maart 2002 heb ik de Matkop nog bij het Lariksbosje gezien en vooral gehoord: luid "ph ph" roepend deed hij kond van zijn aanwezigheid.