In het winterhalfjaar dobberen er altijd veel Kuifeenden op het Nieuwe Diep. In deze periode kun je ze ook in de ringvaart aantreffen.
Ook 's zomers zijn er altijd wel enkele exemplaren te zien, blijkbaar ongepaarde vogels, want er is nog nooit een broedgeval geconstateerd.

De volgende plaatjes zijn gemaakt op 9 Januari 2003, ringvaart vlak bij het bruggetje:
paar startplaatje
man
vrouw