Koperwieken overwinteren hier. Je kunt ze soms in groepjes op of langs de randen van de grasvelden van het park zien foerageren.
De Koperwiek is iets kleiner dan de Zanglijster, heeft een opvallende wenkbrauwstreep en rode flanken, het voorste deel van de onderkant van de vleugel is ook rood.

Hieronder een serie plaatjes van een Koperwiek foeragerend bij de ingang van het paadje langs de kromme zwembadsloot, vanaf het nieuwe Diep, gemaakt op 5 januari 2002. Let ook op de donkere snavelpunt, wat de snavel doet lijken op een geslepen potlood.

portret-1 startplaatje
portret-2
portret-3
portret-4
op de rug gezien  Je ziet hier enkele vleugelveren met witte toppen. Volgens de ANWB Vogelgids van Europa is dit karakteristiek voor juveniele vogels (eerstejaars).

Nog een plaatje van een Koperwiek en Zanglijster op grasveld noordkant park, gemaakt op 2 maart 2001:
met Zanglijster (links)