Op het Nieuwe Diep kun je regelmatig de Knobbelzwaan bewonderen. Het is me niet bekend of ze hier wel eens gebroed hebben, zelf heb ik dat in ieder geval niet waargenomen. Tot 2007 .... zie verderop.

portret  (startplaatje) gemaakt op 8 januari 2002
door het ijs gezakt?  Op 4 januari 2002 trof ik deze jonge Knobbelzwaan zo aan, staand in een ovaalvormig wak in het ijs, bij de oever van de Merwedekanaaldijk. Even dacht ik dat hij misschien toch vastgevroren was, maar dit bleek niet het geval. De volgende dag zwom hij weer in open water bij de punt van Jeugdland.

Op 10 Februari 2003 - na veel druilerige dagen eindelijk een strakblauwe lucht en een aangename temperatuur - waren twee volwassen Knobbelzwanen in voorjaarsstemming. Rietstengels werden uit het water gevist en wat doelloos heen en weer gesleept, terwijl de vleugels mooi waren opgeheven:
zwanenkathedraal
rietstengel ter versiering aanbrengen
resultaat
Zo'n witte pracht ga je toch niet bederven met een vieze rietstengel, denk ik dan. Maar ja... ik ben geen Knobbelzwaan.

Nadat de laatste jaren wel nesten werden gebouwd en gebroed, maar zonder resultaat - ik heb tenminste nooit jongen waargenomen -, is het dan in 2007 eindelijk raak! Het nest was dit jaar op een dammetje in het helofytenfilter gebouwd.
Zwaan op nest 9 mei 2007
Tijdens een slootjesexcursie met onze nieuwe stadsdeelecoloog op de dag van het Park, 27 mei 2007, zagen we het ouderpaar met maar liefst 10 jongen zwemmen in de sloot bij het wilde paadje. De volgende dag heb ik wat foto's gemaakt, ze zaten nu wat noordelijker, in het slootje naar het zwembad.
Ouder met het tiental