geluidsopname - 57 kb  geluidsbalk weg

Twee plaatjes van zingende Kleine Karekiet, gemaakt op 20 mei 2001. Locatie: pad tussen zwembad en Nieuwe Diep, vogel zit afwisselend in riet bij Nieuwe Diep en riet bij sloot. De geluidsopname hoort bij deze plaatjes.
bij Nieuwe Diep startplaatje
bij zwembadsloot

Onderstaande 4 foto's zijn gemaakt op 16 en 17 juni 2000, op dezelfde plek.
schuin van opzij
van voren
van opzij
schuin van voren, op grotere afstand

De zang en de plaats - altijd in het riet - is de belangrijkste reden om Kleine Karekiet en Bosrietzanger te onderscheiden. De poten op de plaatjes van 2000 lijken niet zo donker als gebruikelijk bij Kleine Karekieten, wat ook een kenmerk is om de twee soorten te onderscheiden.

"De kleine karekiet
Heeft ooit besloten:
De stengel van het riet
Moet klemvast tussen mijn poten"