Kepen zijn in Nederland overwegend wintergasten, enkele broedgevallen of overzomeraars daargelaten. In het Flevopark is het mogelijk ze in het winterhalfjaar aan te treffen, maar bij mijn weten worden ze niet zo vaak gezien. Mijn eerste Keep zag ik nota bene op 20 April 2002 (erg laat in het seizoen). De Keep (een vrouw) zat in een Es langs de Merwedekanaaldijk . Hiervan twee plaatjes:

startplaatje van voren
van opzij

Op 27 November 2003 was een gemengd groepje Kepen en Vinken op het paadje dichtbij de tennisbanen aan het voedselzoeken. In het groepje van ± 10 exemplaren waren de Kepen in de meerderheid. Ik kreeg enkele seconden de gelegenheid te filmen voor de eerste fietser met loslopende hond dit tafereeltje kwam verstoren.
Keep op paadje vrouwtje

Eerder deze maand had Jip Louwe Kooijmans al een Keep in een Vinkengroepje gezien bij de kromme zwembadsloot.
Ook de weken daarna zag ik zo nu en dan één of meerdere Kepen tussen de Vinken. Twee plaatjes van een mannetjes Keep, gemaakt op 18 December 2003, vlak bij de Valentijnkade:
van opzij
van achteren

Op 2 Januari 2004, een winterse zonnige dag, deden man en vrouw Keep zich tegoed aan vogelvoer, verstrekt in opengewerkte zuivelpakken.
De vrouw koos voor lekker en gezond.
De man vond voedsel voorzien van het ecokeurmerk wel zo verantwoord.