Serie opnames, allen gemaakt op 25 april 2001.
portret-1 startplaatje
portret-2
portret-3
portret-4

Kauwen zijn holenbroeders. Op de volgende plaatjes zie je een paartje onderzoek doen aan een kastje, opgehangen in de eik bij grasveld, zuidkant park:
bevalt het?
woning is verzakt