geluidsopname - 28 kb  geluidsbalk weg

De geluidsopname is niet in het Flevopark opgenomen, maar op de Nieuwe Oosterbegraafplaats (ook een rijke vogelplek), op 15 Mei 2003. Je hoort ook nog heel kort een Merel. Overigens kun je Heggenmussen ook overal in het Flevopark horen zingen, maar deze plek gaf wat minder storende achtergrondgeluiden.

Serie van 4 plaatjes van zingende Heggenmus bij voetgangerspad, ingang vanaf Kramatweg, 14 maart 2001. Op achtergrond zie je een stukje Insulindestaete:

pauze, kopje naar links startplaatje
idem, kopje naar rechts
zingend, kopje opzij
idem, kopje naar voren

foeragerend op grond  11 maart 2001, zuidkant park.

Op 21 april 2001 trof ik een Heggenmus, die zijn natuurlijke schuwheid overwon en broodkruimels oppikte van het voederterras bij de hoofdingang van het park:
het eten lokt
eten maar
en weer weg

De volgende opnames zijn gemaakt aan de oever van het Nieuwe Diep langs de kanaaldijk.
zingende Heggenmus  achtergrond de groenzoom van Jeugdland, opname 11 juni 2000.
Heggenmus opname 16 juni 2000.

Hieronder volgt een serie van drie plaatjes, van een wegvliegende Heggenmus, gemaakt heel kort voor de vorige opname. Waarschijnlijk is het dezelfde vogel, al oogt hij hier niet zo erg "heggenmusachtig", met name de witte staartranden vind ik wat vreemd. Ik laat ze hier toch zien, omdat het zelden lukt een wegvliegende vogel nog zo goed in beeld te krijgen.
Heggenmus zit nog op tak
start, opgaande vleugelslag
los, neergaande vleugelslag