geluidsopname roffel - 35 kb  geluidsbalk weg

De Grote Bonte Specht kun je vroeg in het voorjaar in het park horen roffelen. Er broeden meerdere paren.

De geluidsopname van twee roffels is gemaakt op 22 April 2000, bij de "kromme zwembadsloot". Kort voor de tweede roffel hoor je de hoge riedel van een Roodborst.
Als je niet bekend met het geluid van een roffelende Grote Bonte Specht, kun je ook eens luisteren naar de opname van het klepperen van de Zwarte Kraai op de betreffende pagina, om het verschil te horen.

De volgende zes plaatjes zijn allemaal gemaakt bij een nest van de Grote Bonte Specht, zuidkant park, op 24 en 26 Mei 2000:

vrouw met voer  (startplaatje) Je ziet hier een vrouw bij het nest. Mannen hebben een rood horizontaal bandje achter op de kop, vrouwen niet. Let op de snavel: hierop zijn allemaal insecten verzameld die voor de jongen bestemd zijn.
vrouw voert jong Het jong komt bij de nestopening om het voedsel in ontvangst te nemen. Jonge spechten hebben nog rood op de kop.
man voert jong  Je ziet hier het rode bandje van de man.
man verlaat jong na het gevoerd te hebben.
jong wacht op voer Waar blijft het eten?
koolmees op bezoek