Op 31 januari 2002 kreeg ik met mijn verrekijker ineens, in plaats van de verwachte Appelvink, een Goudvinkman in beeld. De vogel was weg voor het goed tot me doordrong wat ik zag en ik kon hem niet terug vinden. Gelukkig vond ik hem op 3 februari terug: een vliegende "roodpracht" tussen de bomen, in de groenstrook langs de Valentijnkade. Van deze Goudvinkman heb ik slechts een korte, onscherpe opname kunnen maken. 
Op 10 februari zag Joop van den Brink de vogel opnieuw. 
Op 17 februari zag ik op dezelfde plek drie Goudvinken: een man en twee vrouwen. Deze opnamen zijn beter gelukt.

De plaatjes:

Goudvinkvrouw, 17-02-02:
opzij startplaatje
van voren 
reikend 
opzij 
schuin van achteren 

Goudvinkman:
van voren  17-02-02
opzij  03-02-02

Op 19 Februari heeft Suzan Crommelin 4 exemplaren gezien, 2 mannen en 2 vrouwen. Op 3 maart 2002 zag ik nog één Goudvinkman.

De Goudvink heeft twee ondersoorten: de Noordse en de Europese, de laatste is onze broedvogel, de eerste komt hier wel eens als wintergast uit het Noorden. Ik weet niet om welke variant het hier gaat. Volgens Ruud Vlek, archivaris van de VWGA, zijn winterwaarnemingen in onze regio vrijwel zeker Noordse Goudvinken. In zijn archief staan geen eerdere meldingen van Goudvinken in het Flevopark.

In de periode 19 Februari t/m 7 Maart 2004 heeft Ruud ter Laare regelmatig een paartje Goudvinken gezien, veelal in de buurt van het bruggetje bij het pannenkoekhuisje.