De Buizerd is de talrijkste roofvogel van Nederland en ook boven het Flevopark kun je met enige regelmaat een Buizerd zien zweven. "Uit de lucht", d.w.z. op grond of in de bomen, heb ik de Buizerd alleen in de directe omgeving van het zwembad aangetroffen.
Het startplaatje  is dan ook van een Buizerd op het grasveld van het zwembad. Deze Buizerd vloog al snel in één van de bomen langs de zwembadsloot:
Buizerd in boom. Deze plaatjes zijn gemaakt op 9 Maart 2001.

Helemaal aan het eind van de Oosterringdijk, bij de ringweg, zag ik erg vaak een Buizerd rondvliegen. Op 29 Oktober 2001 lukte het me hiervan een  vliegbeeld  vast te leggen.
De Buizerd is een "zwever" en bidt niet zoals een Torenvalk dat doet. Ze maken ook gebruik van luchtthermiek om zo - al cirkelend - op steeds grotere hoogte te komen. Dit wordt vooral in de trektijd gebruikt. Onze Buizerden zijn standvogels, maar de Scandinavische en Deense Buizerden trekken wel - over of naar Nederland.

Kraaien kunnen met ware hartstocht het spelletje
Buizerdje pesten spelen.
Deze Buizerd werd op 18 Januari 2002 hardnekkig en langdurig op de kop gezeten door een Zwarte Kraai, het spel begon boven het zwembad en werd boven het Nieuwe Diep eindeloos voortgezet.

De website Roofvogels van Sleenerzand (Drenthe)  geeft uitgebreide informatie over Nederlandse roofvogels.