geluidsopname - 37 kb  geluidsbalk weg

De vestiging van de Roekenkolonie in 2001 langs de rand van de Joodse begraafplaats heeft nog een leuk vervolg gekregen. In mei heeft een paartje Boomvalken beslag gelegd op een Roekennest aan de Valentijnkade. De Roeken waren inmiddels al uitgevlogen. Het nest zelf was inmiddels vrijwel aan het zicht onttrokken door de bladeren van de populier ( zie plaatje nest).
De Boomvalken gebruikten een Populier als rust- en pluk-boom, die goed zichtbaar was vanaf het zonneweitje in het Flevopark, met uitzicht op de begraafplaats. Hier kon je regelmatig het aanvoeren van prooi, gevolgd door plukken en vervolgens de prooi-overdracht in de lucht aan de partner zien. Een prachtig schouwspel. De afstand was wel te groot om e.e.a. te filmen.
Uiteindelijk is het me gelukt om door de verrekijker heen nog iets bruikbaars aan beeld te produceren. De beelden met de valken zijn opgenomen op 13 augustus 2001. Het eerste jong is uitgevlogen op 6 augustus. Er zijn drie jongen uitgevlogen.
jonge Boomvalk startplaatje
ouder (links) voert twee jongen
nest opname 6 juni 2001

De geluidsopname is gemaakt op 17 augustus, het valkengezin had zich verspreid over de groenstrook in het Flevopark aan de rand van de begraafplaats.  Je hoort eerst één valk, waarna een tweede "inzet".

Op het menu van de Boomvalk staan kleine vogels en (grote)insecten. Op 21 augustus 2001 was een valk op insectenjacht boven de begraafplaats, hieronder twee plaatjes.
vliegbeeld algemeen vliegbeeld Boomvalk, let op spitse vleugels.
miniatuurtjes verschillende vlieghoudingen tijdens de insectenjacht. De insecten worden met de klauwen gevangen en dan tijdens het vliegen "uit het knuistje" verorberd.

De website Roofvogels van Sleenerzand (Drenthe)  geeft uitgebreide informatie over Nederlandse roofvogels.

Op de website van IVN Vecht & Plassengebied kun je een mooie foto van de Boomvalk vinden.