Boerenzwaluwen kun je in het zomerhalfjaar regelmatig zien vliegen boven het Nieuwe Diep. Vooral bij koud weer levert dat een mooi schouwspel op: ze vliegen dan heel laag boven het water, waarbij soms een vleugeltip het water raakt. Vaak zijn het gemengde groepen van Boeren- en Huiszwaluwen.
Boven het park vliegen in dezelfde periode ook Gierzwaluwen, die tot een aparte familie behoren.

De volgende plaatjes zijn gemaakt op 4 Mei 2001. Het was heel koud en er vloog een grote groep Boerenzwaluwen met enkele Huiszwaluwen ertussen laag over het water:
van onderen startplaatje
idem
van boven

In feite is de keel van de Boerenzwaluw scharlakenrood, dat is op deze plaatjes niet te zien. De Huiszwaluw heeft - inclusief keel - een helemaal witte onderzijde en bovendien een witte band op de rug tussen vleugels en staart, verder een meer gedrongen postuur en minder lange vorkstaart.