In het winterhalfjaar wordt er wel eens een Appelvink in het Flevopark gezien. Het zijn schuwe, stille vogels die zich hoog in de bomen ophouden, zodat je ze gemakkelijk over het hoofd ziet. De Appelvink is een grote vink met een forse snavel en een korte staart.

Zelf heb ik de vogel voor het eerst in het Flevopark gezien op 2 april 1997 in het "Reigersbos".
Voor waarnemingen in het winterhalfjaar 2001/2002 zie verderop op deze pagina.

Na een appelvinkloze winter van 2002/2003 zag ik op 19 November 2003 weer een Appelvink in de boomstrook langs de Valentijnkade. Op 17 December zag ik er weer eentje, nu bij de vissershuisjes. En op 18 December was het opnieuw raak, op vrijwel dezelfde plek als 19 November. Aardig detail: ook de Eekhoorn zat op dezelfde plek. Deze keer was het geluk met me: de vogel zat niet te hoog in de boom en de zon stond achter mij. Enkele plaatjes van deze mooie vogel:
van opzij startplaatje
van opzij 
nek 
van voren 
slabbetje goed zichtbaar 
Op 27 December 2003 zag ik de vogel weer, in de groenstrook tussen grote vijver en begraafplaats. Deze keer wat lager in de boom, waardoor twee lichte vleugelvelden te zien waren, een kenmerk van de Appelvinkvrouw, de man heeft één witte vleugelstreep:
schuin van achteren 
van achteren 
onderzijde reikend naar een lekker hapje

Laatst mij bekende waarneming in deze periode: op 7 Maart 2004 een zingende Appelvink in de groenstrook langs de Valentijnkade, waarnemer Ruud ter Laare.

Waarnemingen winterhalfjaar 2001/2002:
Op 8 november 2001 zag Auke Jansen een Appelvink overvliegen richting begraafplaats.
Pas op 5 januari 2002 zag ik er weer één hoog in de bomen ter hoogte van de tennisbanen. Op 10 januari 2002 zag ik een Appelvink (dezelfde?) in het topje van een boom aan de rand van het "Reigersbos". Na korte tijd vloog hij naar het Lariksbosje en ging daar ook weer hoog in een boom zitten. Op beide plekken kon ik hem (of haar) kort filmen, weliswaar van grote afstand.
Hieronder drie plaatjes:
van voren 
zijaanzicht 
zijaanzicht 

Op 25 januari 2002 zag ik 2 Appelvinken, in de week daarop telde ik er 5. De vogels zijn in deze periode regelmatig door vogelaars gezien. Laatste waarneming op 3 maart 2002 (2 vogels).