Aalscholver(s) kun je regelmatig zien vissen in het Nieuwe Diep.  Goos van der Sijde heeft eens een grote groep tegelijk zien vissen, wat een fascinerend gezicht geweest moet zijn.

Het   startplaatje  is van een Aalscholver op het Nieuwe Diep, gemaakt op 3 Maart 2002.

Aalscholvers hebben geen waterdicht verenpak. Soms zie je ze met uitgespreide vleugels staan om hun veren te laten drogen. Hiervan twee plaatjes, bij de Ringdijk, gemaakt op 13 Mei 2002.
schuin van voren
schuin van achteren

Ook in de sloten en vijvers van het park komt wel eens een Aalscholver vissen. Twee plaatjes van een Aalscholver in de grote vijver (zuidkant park), gemaakt op 26 Februari 2001:
zijaanzicht
duikend  let op witte dijvlek