Links

Voor sommige vogelsoorten heb ik ter plaatse al een relevante verwijzing gegeven en ik volsta hier dan ook met het noemen van drie vogellinks:

Voor vogelzang:

Vogel / Natuurorganisaties specifiek voor Amsterdam e.o:

Voor ander groene plekjes in Amsterdam e.o. ga naar

Groen Amsterdam  een aanklikbare kaart.