Introductie

inhoud:  algemeen  volgorde vogels en vogelnamen  zoeken met Scirus  technische info en copyright
Algemeen

Sinds Februari 2000 zwerf ik regelmatig met een digitale videocamera door het Flevopark, in een poging de vogelrijkdom van dit park vast te leggen in beeld en geluid. Deze pagina's zijn daarvan het resultaat. In de zomer van 2003 heb ik een tweede deel opgezet, waarin de overige dieren, met name Vlinders en Libellen, aan bod komen. Dit deel is via de link "overige fauna" te bereiken. De website wordt zo nu en dan bijgewerkt: nieuwe soorten en/of wijzigingen bij reeds aanwezige soorten. Onder "nieuw" kun je zien welke veranderingen de laatste tijd zijn aangebracht.

Tot het Flevopark reken ik ook de directe omgeving: het gebied omsloten door de Westelijke Merwede kanaaldijk, Oosterringdijk, Valentijnkade en Kramatweg.

De gemaakte video-opnamen heb ik voor deze site opgeslagen als zgn. stills - stilstaande beelden - in jpg formaat en als afzonderlijke geluidsbestanden. De geluidsbestanden staan op deze site in mp3 formaat. Zie hiervoor ook de technische info verderop deze pagina. Overigens zijn lang niet voor alle vogels op deze site geluidsbestanden aanwezig.

Wil je meer informatie over vogels in Amsterdam, dan is het boek "Sijsjes en Drijfsijsjes" onder redactie van Martin Melchers en Remco Daalders (1996) beslist de moeite waard. Lid worden van de Vogelwerkgroep Amsterdam kan natuurlijk ook, zie bij links.
Een goede Nederlandse Vogelgids is de ANWB Vogelgids van Europa.

Volgorde vogels in de lijst, vogelnamen
Volgorde: de vogels zijn gerangschikt volgens het wetenschappelijk systeem: dit is gebaseerd op een veronderstelde evolutionaire volgorde: van primitief naar hoog ontwikkeld. Deze volgorde - met minimale variaties - zul je ook in alle goede vogelgidsen tegenkomen.
Vogelnamen: Naast de Nederlandse naam wordt de wetenschappelijke (Latijnse) naam gegeven en de familie waartoe de vogel behoort. Vervolgens de Engelse en Friese naam. Veel vogelwebsites zijn in het Engels geschreven en dan is het handig om de Engelse naam paraat te hebben.
De Friese naam is meer een aardigheidje voor de liefhebber. De namen zijn ontleend aan "Vogels in Friesland" , D.T.E. van der Ploeg et al, 1976-1979 (3 delen), een uitgave van de Stichting Avifauna van Friesland en de Fryske Akademy; uitgever De Tille te Leeuwarden. Vaak zijn er meerdere Friese namen voor een vogel. Ik heb de keuze van de auteurs gevolgd in de veronderstelling dat dit de officiële Friese naam is.

Zoeken met Scirus, de wetenschappelijke zoekmachine
Door bij de betreffende vogelpagina op dit symbool te klikken, wordt Scirus aangeroepen met de wetenschappelijke vogelnaam, zonder verdere restricties (alle talen, alle vakgebieden, websites en artikelen). De zoekresultaten worden geopend in een nieuw venster.

Technische Info
De vormgeving is geoptimaliseerd voor een beeldschermresolutie van 600x800. Als je deze hoger hebt staan, worden de plaatjes wel erg klein en is ook de schermindeling slecht. Je kunt de instelling wijzigen in Windows door op het bureaublad rechts te klikken en dan voor eigenschappen te kiezen en vervolgens voor instellingen.
De geluidsbestanden zijn in .mp3 formaat.
De Apple QuickTime plugin kan mp3 bestanden afspelen, mits aangevinkt. De plugin komt dan boven het plaatje te staan. Kan je plugin geen mp3 bestanden afspelen, dan heb je een mp3 speler nodig, bijv. Winamp
Links naar de sites waar je de QuickTime player, inclusief plugin, of de WinAmp speler kunt halen: QuickTime
Winamp

Tip: je kunt de geluidsbestanden ook opslaan door op de link met de rechtermuisknop te klikken en kiezen voor "opslaan als".

Copyright: Voor al het materiaal op deze site geldt:
Privégebruik geen probleem.
Voor publiekelijk gebruik eerst toestemming vragen.