Libellen - Odonata

De Zwarte heidelibel is een heel kleine libel, ongeveer even groot als een Lantaarntje. Uitgekleurde mannetjes zijn helemaal zwart, vrouwtjes bruingrijzig met een zwarte lengtestreep over de zijkant van het achterlijf.

Op 8 september 2003 zag ik een mannetje in de berm van het pad dat dwars over de begraafplaats loopt.
Hiervan twee plaatjes:
startplaatje  de rechtervoorvleugel is beschadigd
wat meer op de rug gezien