Libellen - Odonata

De Vroege glazenmaker kun je in de vlucht herkennen aan het roodbruinige lijf en de groene ogen. Man en vrouw hebben dezelfde kleuren, maar er zijn kleine verschillen in de vorm.

Op 15 Juni 2003 telde ik vier Vroege glazenmakers in het park:
- 1 exemplaar bij westzijde grote ovale vijver (startplaatje)
- 1 exemplaar bij sloot langs begraafplaats zuidkant
- 2 exemplaren bij sloot langs begraafplaats noordkant, deze deden een korte poging tot paren, waarvan ik niet weet of het lukte.
detailopname  van de man, die tijdens het patrouilleren regelmatig korte rustpauzes nam, hangend aan een blad of rietstengel.

Op 26 juni 2003 zag ik nog een exemplaar bij het pad tussen Nieuwe Diep en zwembad en op 24 Juli eentje boven het watergebiedje bij de Amsterdamse brug.
Kortom: de Vroege glazenmaker wordt een algemene soort in het Flevopark.