Libellen - Odonata

De Viervlek hoort tot de familie Korenbouten. De libellen van deze familie rusten vaak horizontaal, in tegenstelling tot de familie van de Glazenmakers, die vaker verticaal rusten. Vanaf een uitkijkpost wordt er naar prooien gespeurd.
De Viervlek is de enige libel met een zwarte vlek op de knoop van de vleugels, dat is ongeveer in het midden aan de voorrand, verder ook een zwarte vlek bij het pterostigma. Deze vlekken kunnen groter zijn dan bij het hier afgebeelde individu, in dat geval heb je te maken met de vorm praenubila. De achtervleugels hebben een zwart en bruine basisvlek. Mannen en vrouwen verschillen slechts in kleine details, o.a. loopt de gele zijstreep bij vrouwtjes door tot het 9de segment, bij mannetjes tot het 8ste.

Op 14 juni 2004 zat een Viervlekmannetje aan de zuidwestrand van de grote ovale vijver. Hij bezette daar verschillende uitkijkposten, van waaruit voedselvluchten en luchtgevechten met een Vroege glazenmaker werden uitgevoerd. Ik heb verder geen soortgenoten gezien en twee dagen later was hij er niet meer. Twee plaatjes van deze Viervlek op zijn uitkijkpost:
startplaatje 
Op een tweede plaatje  komen de basisvlekken wat beter uit.