Vliesvleugeligen - Hymenoptera

De Slobkousbij is een solitair levende bij. De vrouwtjes verzamelen stuifmeel en olie uit de bloemen van de Grote Wederik. De mannetjes komen uitsluitend op de Grote Wederik omdat ze daar de vrouwtjes kunnen vinden. Ze slapen op en in de bloempjes.
Jan Willem Wertwijn heeft een leuk en informatief stuk over de Slobkousbij - met foto's - op de website Park Spoorzicht Diemen gezet, wat ik hier niet helemaal over ga doen. De website is op zich al zeer de moeite waard om eens te bezoeken.

Kort nadat ik dit stukje had gelezen, kwam ik prompt ook de Slobkousbij in het Flevopark tegen. In de berm van het pad tussen zwembad en Nieuwe Diep staan Grote Wederikplanten en toen ik daar op 26 Juni 2003 aan het eind van de middag rond een uur of zes langs wandelde was de bloeiende top van een Grote Wederik helemaal zwart van de Slobkousbijen. Op naburige planten zaten nog wat kleinere groepjes Slobkousbijen.

De plaatjes op deze pagina heb ik op 7 Juli gemaakt, aan het begin van de avond. De bijtjes waren al zo slaperig dat ik ze met de lens bijna kon aanraken, zonder dat ze zich daar iets van leken aan te trekken. Overigens was er nog wel beweging: veel bijtjes waren zich aan het poetsen, anderen schoven nog wat op in deze of gene richting en er kwamen nog wat nieuwe bijtjes aanvliegen.
Bij mijn vertrek vond ik dan nog een echt slapend bijtje in een bloem.
portret startplaatje
twee bijtjes 
groep  vanwege plaatsgebrek hebben enkele bijtjes plaatsgenomen op een overhangend rietblad. Blijkbaar zitten ze graag bij elkaar, want er waren nog genoeg "lege" Wederikplanten in de buurt.
slapend bijtje in bloem  een heerlijk éénpersoonsbedje, het bijtje heeft zich met twee pootjes verankerd aan de kroonblaadjes.

Op het internet vond ik ook nog een artikel van M.A. Lieftinck over de Slobkousbij en haar gewoonten gepubliceerd in het tijdschrift "De Levende Natuur", jaargang 1957. De wetenschappelijke naamgeving is sindsdien veranderd en dat de vrouwtjes op de olie afkomen was toen blijkbaar nog niet bekend, maar het is een prachtig voorbeeld van waarnemingen in de natuur uit de "Natuurlijke Historie" tijd.