Libellen - Odonata

Twee soorten op één pagina, omdat ze zo lastig van elkaar te onderscheiden zijn: de Steenrode heidelibel en de Bruinrode heidelibel. Het doorslaggevende kriterium is de zgn. snor: beide soorten hebben een zwarte horizontale streep op het voorhoofd tussen de ogen, bij de Steenrode heidelibel loopt deze streep nog een stukje door naar beneden langs de ogen - de snor - bij de Bruinrode heidelibel is dit niet het geval. Klinkt heel eenvoudig, maar probeer dat maar eens te zien te krijgen!
Verder zijn er nog wat subtiele verschillen, verschil in roodtint bij de mannetjes, klein verschil in grootte, de Bruinrode heeft altijd lichte banden op de zijkant van het borststuk, de Steenrode soms wel, soms niet en het achterlijf van de Steenrode man is licht knotsvormig.

Mijn eerste rode heidelibel zag ik op 6 Augustus 2003, bij de sloot rond het zwembad. Hij zat aan de overkant, en ik heb geen details kunnen zien. Mijn tweede waarneming was op 5 September 2003 en nu zag ik er meer, weer bij de sloot -2 exemplaren - en nog eentje bij het watergebiedje. Van één exemplaar bij de sloot heb ik een redelijke opname kunnen maken en mijn gok is dat dit een Steenrode heidelibel is - een wat knotsvormig lichaam en misschien iets van een snor zichtbaar:
Steenrode? van boven (startplaatje) er lijkt een miniem lijntje langs het oog zichtbaar
Steenrode? van opzij  wat hier weer niet te zien is door de lichtinval, maar er lijken ook geen lichte strepen op de zijkant van het borststuk te zitten (de Bruinrode heeft die altijd).

In de weken daarna meerdere rode heidelibellen, bij de dwarssloot over de begraafplaats en bij het nieuwe watergebiedje (dit is een helofytenfilter, zo vertelde Goos van der Sijde mij). Voor zover ik deze van voren heb kunnen zien, hadden geen van alle een "snor", en mijn voorzichtige conclusie is dan ook dat er in 2003 een kleine populatie Bruinrode heidelibellen in het park aanwezig was en heel misschien een enkele Steenrode.

Hieronder enkele plaatjes van deze Bruinrode heidelibellen:
van voren  het horizontale zwarte streepje is duidelijk zichtbaar en lijkt bij het oog op te houden. Plaatje gemaakt op 8 September bij de dwarssloot.
Twee plaatjes van een Bruinrode heidelibel bij het watergebiedje, 13 September 2003:
voor- en zijkant 
van voren 
Twee plaatjes bij de dwarssloot, 25 september 2003:
zonnend op pad 
eieren afzettend tandem