Libellen - Odonata

De Platbuik behoort net als de Viervlek en de Gewone oeverlibel tot de familie van de Korenbouten. De libellen van deze familie rusten vaak horizontaal, in tegenstelling tot de familie van de Glazenmakers, die vaker verticaal rusten. Vanaf een uitkijkpost wordt er naar prooien gespeurd.
Zoals de naam al aangeeft heeft de Platbuik een afgeplat en breed achterlijf. Ze hebben grote, donkere basisvlekken op de vleugels. Mannetjes hebben een overwegend blauw, vrouwtjes een overwegend geelbruin achterlijf. Beide hebben gele vlekken op de zijkant van het achterlijf. Jonge mannetjes hebben dezelfde kleur als vrouwtjes.

Op 5 mei 2006 vloog een Platbuik over het grasveld, grenzend aan de kromme zwembadsloot en ging daar in een boom hangen. Dit is vrij vroeg in het jaar, in mijn veldgids staat als vroegste waarnemingsdatum 28 april vermeld. Deze libel heeft "vrouwenkleuren", maar zou ook een jong mannetje kunnen zijn.
detail Aan het detail van het achterlijf kun je zien dat de achterlijfaanhangsels (de grijzige uitsteekseltjes) vrij ver van elkaar afstaan. Dit kenmerk onderscheidt het vrouwtje van het mannetje, waarbij deze aanhangels dichter tegen elkaar aanliggen.

Tot nog toe is dit mijn enige waarneming van een Platbuik in het Flevopark