Libellen - Odonata

Binnen de groep "bontgekleurde" glazenmakers zijn de Paardenbijter en Blauwe glazenmaker het talrijkst. De Paardenbijter verschijnt iets later in het seizoen dan de Blauwe glazenmaker.
De twee soorten lijken wel wat op elkaar, enige verschillen:
Borststuk Paardenbijter: grondkleur bruin, zijkant met twee lichte banden, bovenkant met kleine of ontbrekende gele strepen.
Borststuk Blauwe glazenmaker: zijkant geelgroen met twee donkere strepen, bovenkant donker met twee grote ovale lichtgekleurde strepen.
Achterlijf: bij de Blauwe glazenmaker zijn de lichte vlekken op de bovenzijde van de laatste 2 tot 3 segmenten van het achterlijf met elkaar verbonden, bij de Paardenbijter is dit niet het geval. Verder is de Paardenbijter iets kleiner.

Het startplaatje  van een mannetje, is gemaakt op 25 Augustus 2003, bij de sloot dichtbij de ingang van het zwembad.
Van hetzelfde plaatje twee details (vergelijk met Blauwe glazenmaker):
kop- en borststuk  kleine, nauwelijks zichtbare gele schouderstrepen.
achterlijf  lichte vlekken op laatste segmenten niet met elkaar verbonden.

Twee plaatjes gemaakt op 25 September 2003, bij het nieuwe watergebiedje:
rustende man 
man met prooi detail, zijaanzicht.

De Paardenbijter jaagt vaak in groepjes bij bomen. Je kunt deze soort overal in het park tegenkomen.