Libellen - Odonata

Na het Lantaarntje is de Gewone oeverlibel de meest voorkomende libellensoort in Nederland.

Twee plaatjes van een Gewone oeverlibelman:
op uitkijkpost boven sloot startplaatje, gemaakt op 14 Juni 2003 bij de sloot langs de begraafplaats, zuidkant park.
op paadje tussen zwembad en Nieuwe Diep, gemaakt op 9 Juli 2001. Op die dag zag ik veel Gewone oeverlibellen zo rusten (zonnen?) op de paden van het noordelijk deel van het park.

De vrouwen zijn overwegend geel (jonge vrouwtjes) of bruin (oudere vrouwtjes) gekleurd, met twee donkere lengtestrepen. Jonge, nog niet uitgekleurde mannen, zijn hetzelfde getekend als vrouwen. De achterlijfsaanhangsels liggen bij mannetjes tegen elkaar aan en het achterlijf is meer toegespitst. Twee plaatjes gemaakt op 31 Mei 2004, bij toeval in het Diemerpark:
vrouw of niet uitgekleurde man
detail

Paring echte libellen en juffers: de libellenmannen hebben een secundair geslachtsorgaan onder aan het achterlijf, vlak achter het borststuk. Voor de paring brengt het mannetje het sperma uit het primaire geslachtsorgaan over naar het secundaire. Het mannetje pakt het vrouwtje achter de kop beet met de achterlijfsaanhangsels (de tangen). Het vrouwtje kromt het achterlijf naar voren om het sperma van het mannetje over te nemen. Op deze wijze ontstaat het voor libellen karakteristieke paringsrad. Ter illustratie een plaatje van veraf genomen:
paringsrad
Het vrouwtje van de Gewone oeverlibel strooit na de paring de eitjes in het water, je ziet haar dan dansen boven het water, waarbij ze haar achterlijf in het water dipt. Hiervan heb ik geen beelden, wel een uiterst vage opname van het  vrouwtje  vlak na de paring.
De plaatjes zijn gemaakt op 25 Juli 2003 bij het helofytenfilter bij de Amsterdamse brug.