Vlinders - Lepidoptera

De gangbare indeling in dag- en nachtvlinders vind je niet terug in de wetenschappelijke systematiek. In de praktijk wordt er nog wel altijd mee gewerkt. Het belangrijkste onderscheid tussen de twee groepen is de vorm van de antenne. De dagvlinders hebben knotsvormige antennes, bij de nachtvlinders kan de antenne uiteenlopende vormen aannemen, bijv. veervormig. Er zijn veel meer soorten nachtvlinders dan dagvlinders, ook de grootte varieert sterk, van minuscule motjes tot de grote pijlstaarten.

Sommige soorten nachtvlinders vliegen overdag. Op het startplaatje staat zo'n soort afgebeeld. Het is de Gamma-uil (Autographa gamma). Deze soort is te herkennen aan de zilverkleurige Griekse letter γ (gamma) op de bovenkant van de voorvleugels. Op het plaatje staat de vlinder op zijn kop en dus ook de gamma. De vlinder behoort tot de Uilenfamilie (Noctuidae). De Gamma-uil is één van de nachtvlindersoorten die ook overdag actief is. Voor ons land is dit een trekvlinder die vanuit het Middellandse zee gebied hiernaar toe komt vliegen. Een algemene vlinder die overal in Nederland gezien kan worden.
Het plaatje is gemaakt op 6 Augustus 2003, aan de slootkant bij het zwembad.

Tot de familie van de Spanners of Geometridae behoort de Lieveling, (Timandra griseata). Veel vlinders van deze familie houden in rust hun vleugels volledig gespreid. De Nederlandse naam is te danken aan de karakteristieke wijze, waarop de rupsen zich voortbewegen: de punt van het achterlijf wordt net achter de kop geplaatst, zodat de rups als een lus gespannen staat, waarop de kop zich naar voren strekt. Als camouflage houding richt de rups zich strak op en lijkt dan op een takje.
Het plaatje van deze algemeen voorkomende vlinder is gemaakt op 25 Augustus 2003, aan de slootkant bij het zwembad.