Vlinders - Lepidoptera

De Kleine vuurvlinder komt vooral voor op wat schrale grond. Het is een kleine vlinder, ongeveer even groot als het Icarusblauwtje.

Op 26 Augustus 2003 zag ik dit vlindertje, samen met enkele Icarusblauwtjes, op het stukje grond tussen het nieuwe watergebiedje en de Westelijke Merwede kanaaldijk.
Hiervan twee plaatjes:
open vleugels startplaatje.
gesloten vleugels