Libellen - Odonata

Een wat schamel start plaatje van een mooie juffer (man), gemaakt op 25 Juli 2003 bij het helofytenfilter bij de Amsterdamse brug. De ogen zijn in werkelijkheid wat duidelijker rood.

De Grote roodoogjuffer vliegt wat eerder in het seizoen dan de Kleine. De mannetjes van beide soorten lijken wat op die van het Lantaarntje, maar de rode ogen vallen wel op. De Grote roodoog is iets groter en de Kleine is ongeveer even groot of iets kleiner dan het Lantaarntje. De mannetjes van de Kleine roodoogjuffer zijn te onderscheiden van de Grote aan de blauwe kleuring aan de zijkanten van zowel begin als eind van het acherlijf en aan een - onderbroken - schouderstreep.

Het helofytenfilter bleek erg in trek bij de Kleine roodoogjuffers. Op 24 juli 2003 fietste ik daar aan het eind van de middag langs en het krioelde er van de parende en eiafzettende Kleine roodoogjuffers.

Op 6 Augustus 2003 hielden de Kleine roodoogjuffers op de dwarssloot over de begraafplaats een vruchtbaarheidsfeestje. Leuk om naar te kijken, al die tandems met rode koplampen. Ook hier helaas weer een wat flets plaatje:
eieren afzettende tandems

Overigens heb ik niet alle Roodoogjuffers nauwkeurig bekeken, dus kan de aanwezigheid van Grote aan mijn aandacht ontsnapt zijn.