Libellen - Odonata

De Houtpantserjuffer is een algemene soort die je kunt vinden bij water met bomen langs de oever. Het is de enige libel die de eieren afzet in de boomschors, van over het water hangende takken. Deze soort begint pas laat in het seizoen te vliegen. In het Flevopark heb ik in de eerste week van Augustus 2003 al veel exemplaren gezien: bij de grote ovale vijver, bij de sloten langs de begraafplaats, zowel in het noordelijk als zuidelijk deel, en bij de sloot dwars over de begraafplaats. Op de laatste plek op 8 Augustus veel tandems, die hun eieren afzetten in de takken van een boom op de taartpunt van de begraafplaats.

Een fotosessie met een coöperatief mannetje leverde de volgende plaatjes op (sloot begraafplaats zuidkant, 8 Augustus 2003):
van boven  startplaatje. Let op de langgerekte lichtgekleurde pterostigmata.
Het pterostigma is een vleugelcel, gelegen aan de voorrand van de vleugels en is bij veel libellensoorten gekleurd. De kleur en grootte kan een rol spelen bij de determinatie. Alle soorten van de familie Pantserjuffers hebben langgerekte pterostigmata.
van opzij Eén vleugel zit wat in de kreukels, aan het eind van de sessie had hij deze al weer losgewapperd.
detail kop en borststuk 
Juffermannen hebben twee paar achterlijfaanhangsels, de vrouwen hebben één paar. De mannetjes grijpen met deze aanhangsels de vrouwtjes vast. Bij de Houtpantserman zijn de bovenste achterlijfaanhangsels sterk gekromd, de onderste zijn klein en niet naar binnen gekromd.
detail achterlijfaanhangsels 
De Houtpantservrouw heeft rechte achterlijfaanhangsels.

Op 7 Augustus op dezelfde plek twee parende houtpantserjuffers:
paringswiel

Tussen de Houtpantserjuffers bij de dwarssloot zag ik op 8 Augustus een exemplaar dat van boven niet groen, maar roestbruinmetalig van kleur was, zowel op borststuk als achterlijf. Ik heb dit beestje alleen van opzij gezien op de foto gekregen:
afwijkend exemplaar  de zijkant heeft wel groenkleuring, maar op de bovenzijde was dit dus niet het geval. Misschien zijn nog niet uitgekleurde exemplaren eerst roestbruin, hierover vermeldt mijn veldgids niets.